علائم اختصاری در صنعت حمل و نقل بین المللی

علائم اختصاری در حمل و نقل بین المللی

صنعت حمل و نقل بین المللی نیز مانند بقیه صنایع دارای علامت ها و حروف اختصاری خاص و منحصر به فرد است. آشنایی با این علائم برای شما که علاقمند به صنعت حمل و نقل بین المللی هستید می تواند مفید باشد. ما در این مقاله به مهمترین علائم می پردازیم:

C.C.T : مخفف کلمات Common Custom Tariff به معنای تعرفه گمرکی مشترک می باشد.

C & f : مخفف کلمات Cost & Freight به معنای بهای کالا شامل قیمت کالا به همراه هزینه حمل و نقل و بیمه تا تحویل در بندر مقصد.

CIF : مخفف کلمات Cost, Insurance and freight به معنای ارزش بیمه بار و هزینه حمل کالا (کرایه) می باشد ، در این روش فروشنده موظف است هزینه بیمه دریایی بار را در قبال فقدان و یا خسارت پرداخت نماید.

CIP : مخفف کلمات Freight or Carriage and Insurance Paid to در این روش کرایه حمل و بیمه تا مقصد پرداخت شده و مسئولیت فروشنده پس ازتحویل کالا به اولین حمل کننده پایان می پذیرد.

CMR : مخفف کلمات Convention Merchandises Routiers به معنای قرارداد بین المللی حمل و نقل جاده ای کالا.

کنوانسیون CMR که در سال ۱۹۵۶ مورد تصویب و الحاق پنج کشور اروپایی قرار گرفت به تدریج به صورت یکی از مفید ترین و عمده ترین کنوانسیون ها در عرصه ی حمل ونقل بین المللی در آمد و تا کنون بیش از شصت کشور به آن پیوسته اند و به گفته ی یکی از حقوق دانان و متخصصان امور حمل و نقل بین المللی علی رغم نکاتی که بر بعضی مواد آن وارد است جامعه جهانی بیش از پنجاه سال با ان زیسته است.

چندین سال قبل تیمی مرکب از اعضای هیئت مدیره و کارشناسان انجمن، متن انگلیسی کنوانسیون را به سبکی روان و قابل استفاده و در عین حال با پرهیز از غموض و نکات خاص تخصصی ترجمه نمودند تا در دسترس دست اندر کاران حمل و نقل جاده ای و سایر علاقه مندان قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۶ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام راه را برای الحاق کشور به کنوانسیون مزبور هموار نمود و از آن به بعد مواد و مفاد ان در زمره قوانین امره در آمده و به موجب ان محاکم قضایی می توانند به ان استناد کنند و ضوابط ان را مبنای صدور احکام خود قرار دهند.

امکان استناد به کنوانسیون به عنوان قانونی نافذ و حاکم، ضرورت بازبینی و انطباق هر چه بیشتر و دقیق تر ترجمه کنوانسیون با متن اصلی را مطرح نمود، زیرا بیم آن می رفت که فاصله گرفتن ترجمه از متن اصلی به لحاظ رعایت سادگی و روانی بر گردان فارسی، گاهی اوقات موجب تعبیر و یا تفسیر غیر مستند از مفاد کنوانسیون و صدور آرایی گردد که از واقعیت به دور باشد. کار ویرایش و باز بینی ترجمه قبلی به مرکز آموزش انجمن محول گردید.

 

CMR TRUCK By way bill: به بارنامه حمل با کامیون اطلاق می شود.

Cabotage: حمل ونقل کالا بین بنادر یک کشور، به حمل کالا از یک بندر به بندر دیگر در امتداد ساحل و تجارت ساحلی اطلاق می‌شود.

Carrier: به حمل کننده کالا اطلاق می شود. کریری یکی از مهم ترین وظایف شرکت های حمل و نقل بین المللی می‌باشد.

Forwarder: فورواردری به خدماتی اطلاق می شود که طی آن شخص یا یک شرکت حقوقی در قبال دریافت اجرت، مقدرات انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر را فراهم می‌کند.

B/L Received for shipment: به معنای بارنامه می‌باشد.تمامی کالاها جهت خروج از مرز نیاز به اخذ بارنامه دارند.

DAF: مخفف کلمات Delivered at frontier به عملیات تحویل کالا در مرز ورودی قسمت مقصد گفته می‌شود.

DCP: مخفف کلمات Freight or Carriage Paid to در این روش کرایه حمل و نقل تا مقصد پرداخت شده و مسئولیت فروشنده پس از تحویل کالا به اولین حمل کننده پایان می‌پذیرد.

DDP: مخفف کلمات Delivered Duty Paid به عملیات تحویل کالا در مقصد پس از پرداخت عوارض گمرکی اطلاق می‌شود.

EAR: مخفف کلمات Erection All Risk Insurance به معنای بیمه جهت پرداخت خسارت در صورت حوادث و تمامی بلایا و خطرات می‌باشد.

FAS: مخفف کلمات Free Alongside Ship می باشد که به عملیات تحویل کالا کنار وسیله حمل کننده گفته می‌شود.

FIO: مخفف کلمات Free In and Out می باشد طی آن کلیه هزینه های بارگیری در مبدا و تخلیه بار در مقصد به عهده خریدار می‌باشد.

FOA: مخفف کلمات Free On Airport به معنای اعلام قیمت بر اساس تحویل کالا به حمل کننده هوائی در فرودگاه مبدا می‌باشد.

FOB: مخفف کلمات Free On Board به معنای اعلام قیمت بر اساس تحویل کالا روی عرشه کشتی می‌باشد.

FOR: مخفف کلمات Free On Rail به معنای اعلام قیمت براساس تحویل کالا روی واگن قطار می‌باشد.

FOT: مخفف کلمات Free On Truck به معنای اعلام قیمت براساس تحویل کالا روی کامیون می‌باشد.

FPA: مخفف کلمات Free From Particular Average به معنای بیمه بدون عهد جهت جبران خسارت های ویژه می‌باشد.