بازرگانی خارجی

بازرگانی خارجی

مراحل خرید خارجی :

۱٫ انتخاب منبع فروش کالا

۲٫ اخذ پروفرما

۳٫ تنظیم قرارداد خرید

۴٫ ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و بانک

۵٫ حمل کالا توسط حمل و نقل بین المللی

۶٫ ترخیص کالا از گمرکات

۷٫ حمل کالا از گمرکات به انبار خریدار

 

۱٫ مراحل و نحوه انتخاب منابع فروش کالا:

بررسی و جمع آوری اطلاعات درباره تولید یا عرضه کنندگان کالا از طریق زیر ممکن است.

اینترنت – روزنامه تجاری – راهنمای تلفن – نمایشگاه های مختلف – بخش بازرگانی سفارتخانه ها – شرکت های وارداتی مشابه – سوابق شرکت در خرید های قبلی – منابع داخلی (راهنمای صنعت سنگین وزارت صنایع و معادن) – اتاق های بازرگانی مشترک و …

 

۲. پیش فاکتور :

پروفرما یا پیش فاکتور، سندی است که توسط فروشنده صادر می‌گردد و مندرجات پرفرما شامل نام و نشانی فروشنده و خریدار، نوع و زمان تحویل کالا  مقدار و تعداد کالا، قیمت واحد و قیمت کل کالا، شرایط پرداخت است. و مبداء کالا  مدت اعتبار پرفرما از فروشندگان و به شرح ذیل و یا فرم تقاضا برای قیمت که این اطلاعات خواسته می‌شود:

قیمت واحد کالا و مبلغ کل برای هر قلم کالا – مبداء مواد/کالا (کشور مبداء) – حمل – اعتبار – تاریخ تحویل – مشخصات حمل – بازرسی – روشهای پرداخت

 

۳٫ مفاد قرارداد خرید:

موضوع قرارداد – قیمت کالا – شرایط و مدت تولید یا تهیه کالا – شرایط پرداخت – نحوه اعتراض ها – نوع بسته بندی – مبداء کالا – مقصد کالا – زمان تحویل – حکمیت،داوری و حل و فصل اختلافات – آدرس طرفین قرارداد – بازرسی – تغییر وسیله حمل در طول راه – حمل به دفعات – مبدا – فورس ماژور

ذکر تمام موارد در تمام قراردادها ضروری نمی باشد و انتخاب موارد مذکور در قراردادهای خرید بستگی به شرایط معامله دارد.

 

۴٫ ثبت سفارش:

واردکنندگان کالای مختلف جهت اخذ مجوز قطعی و ثبت سفارش باید به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند و پس از انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی بانک گشایش اعتبار اقدام می‌نماید.

 

۵٫ حمل کالا:

به نسبت تعهدات خریدار و فروشنده بنابر تقاضای هر یک و توسط حمل و بیمه کالا بر اساس شرایط تحویل کالا شرکت‌های حمل و نقل بین المللی و شرکت‌های بیمه انجام می‌گیرد. که می‌توان به ۴ صورت زیر حمل انجام شود:

حمل و نقل دریایی – حمل و نقل زمینی – حمل و نقل هوایی – حمل و نقل ریلی

 

۶٫ ترخیص کالا از گمرکات:

اقدامی که به وسیله آن گمرک به اشخاص ذینفع اجازه می‌دهد کالای موضوع ترخیص را در اختیار خود داشته باشند.

 

۷٫ حمل کالا از گمرکات به انبار خریدار:

حمل کالای ترخیص شده به صورت هوایی، دریایی، زمینی  یا ریلی به انبار یا کارخانه خریدار که غالبا از نوع حمل زمینی (جاده ای) می باشد. (حمل داخلی)