اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی باریاب مفتخر است تا در راستای ارتقاء سطح کیفی در زمینه حمل و نقل بین المللی و بازرگانی مطالبی را جهت آموزش اصطلاحات حمل و نقل بین المللی به انگلیسی و فارسی در زمینه های حمل و نقل زمینی، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی و خدمات گمرکی برای عزیزان و مراجعه کنندگان به سایت فراهم آورد.

 

جدول اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

واردات

Import

بارنامه

Bill of Lading

صادرات

Export

کارنه تیر

Carne Tir

گمرک

Customs

پکینگ

Packing List

بندر

Port

فاکتور

Invoice

کامیون دربستی

Full Truck Loading (FTL)

پیش فاکتور

Proforma Invoice

کانتینر دربستی

Full Container Loading (FCL)

گواهی مبداء

Certificat of Origin

خرده بار

Groupage

گواهی بهداشت

Health Certificat

خرده بار دریایی

Low Container Loading (LCL)

حمل از درب کارخانه

EXW

خرده بار زمینی

Low Truck Loading (LTL)

تحویل روی عرشه کشتی

FOB

حمل و نقل

Logistics – Transportation

حمل درب تا درب

Door to Door

حمل و نقل زمینی

Land Shipment

پست سریع

Express

حمل و نقل هوایی

Air Shipment

کشتی باری

Barge

حمل و نقل دریایی

Sea Shipment

کالای خطرناک

DG Cargo

قیمت حمل دریایی

Ocean Freight

حمل ترکیبی

Combined shipment

قیمت حمل هوایی

Air Freight

تحویل گیرنده کالا

Consignee