خدمات فورواردری

خدمات فورواردریخدمات فورواردری

فورواردری چیست: فورواردری به خدماتی اطلاق می شود که طی آن شخص یا یک شرکت حقوقی در قبال دریافت اجرت، مقدرات انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر را فراهم می کند. از وظایف شرکت های حمل و نقل بین المللی در حوزه فورواردری می توان به انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا، صدور بارنامه، جمع آوری بار و انبارداری، بسته بندی (برحسب نوع قرارداد با کارفرما)، بیمه بار (برحسب نوع قرارداد و درخواست کارفرما)، انجام کلیه تشریفات و عملیات گمرکی در مبدا (کشور ) اخذ مجوزهای لازم ، بارنامه و راه نامه (هوائی، زمینی، دریائی)، کسب اطلاعات لازم در جریان حمل کالا و گزارش دهی به صاحبان کالابر اساس نوع قرارداد، تحویل کالا به گمرک کشور مقصد در حمل و نقل زمینی و امضا صورت جلسه های مربوط به اضافه یا کسر بار، اعلام ورود کالا به صاحب کالا، اشاره کرد. خدمات فورواردی به ۴ بخش تقسیم می شود. فورواردری هوائی، فورواردری دریائی، فورواردری زمینی و ریلی

Forwarding Services

What is forwarding? Forwarding service refers to a person or law firm that receiving the fee and provides and arranges the transfer of goods from one country to another country. The tasks of international transportation companies in forwarding part are as follows: Transportation contract with the owner of goods, issuing bills of lading, collecting cargos and warehousing, packaging (depending on the type of contract with the employer), cargo insurance (depending on the type of contract and the employer’s request), do all formalities and customs operations at the origin (country), receiving necessary permits, bills of lading and CMR (air, land, sea), get the necessary information for transportation of goods and cargos and reporting  to the owners of cargos by type of contract, delivery of goods to the country destination customs in ground transportation and signed meeting  minutes related to added or deducted from the goods, declaration of goods to the owner of goods. Forwarding service is divided in 4 parts: Air forwarding, Sea forwarding, Land forwarding and Rail forwarding.

 

فورواردری دریائی

فورواردری دریائی و حمل و نقل دریائی یکی از سریعترین راههای حمل کالا در جهان است. شرکت حمل و نقل بین المللی باریاب کالای شما را در سریع ترین زمان ممکن مطابق با قوانین فورواردری دریائی انجام می دهد. شرکت باریاب با ۳۵ سال سابقه درخشان در زمینه حمل و نقل بین المللی، حمل و نقل کالای شما را در تمامی بنادر ایران یا بنادر سایر کشورها بارگیری و  در مقصد طبق قوانین بین المللی فورواردری دریائی تحویل می‌دهد. وظیفه نظارت بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل بین المللی در بخش فورواردری دریائی سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد که این نهاد علاوه بر این، اداره امور ساحلی، تدوین آئین نامه ها و مقررات حمل و نقل دریائی داخلی و خارجی، اعطای گواهینامه های مهارتی به ملوان و خدمه را انجام می دهد. درسطح بین المللی سازمان دریانوردیIMO عهده دار نظارت بر عملکرد شرکت های حمل  نقل بین المللی، و خدمات فورواردری دریائی و تدوین مقررات در سطح بین الملل، می‌باشد که ازسازمانهای تابعه سازمان ملل متحد به شمار می‌آید. فورواردری دریائی را تحت نظر کارشناسان مجرب بازرگانی با شرکت حمل و نقل بین المللی باریاب تجربه کنید.

Sea Forwarding

One of the fastest goods transportation in the world is sea forwarding and sea transportation. BARYAB international transport company transports your goods in the fastest possible time according with the laws of sea forwarding. BARYAB collection with 35 years’ brilliant experience in international transportation, transport and loading your goods in all Iranian ports or other countries and delivered in destination according with sea forwarding international laws. The tasks of ports and maritime organization are international transportation companies’ performance monitoring, coastal governance, drafting bylaws and regulations of foreign and domestic sea transportation, awarding skill certificates to sailors and crews. One of the subordinate organizations of the United Nations is the International Maritime Organization (IMO), and its duty is monitor the performance of international transportation companies, sea forwarding services and codified regulations at international level. Experience sea forwarding service with highly qualified experts business of BARYAB international Transport Company.

فورواردری زمینی و ریلی

این نوع فورواردری شامل (فورواردری زمینی و فورواردری ریلی) می شود. شرکت حمل و نقل بین المللی باریاب، از زمان بارگیری تا ترخیص کالا در کشور مقصد با شما همراه خواهد بود. کارشناسان بازرگانی و مشاوران خبره این مجموعه به دلیل آشنایی با قوانین بین المللی و آشنایی باانواع فورواردری می‌توانند بهترین مشاور و همراه شما در هر سه روش فورواردری باشند. انتخاب هر یک از این روشها (فورواردری زمینی- فورواردری هوائی- فورواردری دریائی) با توجه به مرسوله وکالای شما دارا ی مزایا و معایب خاص خود می‌باشد. که تشخیص و انتخاب آن تنها با مشورت و صلاحدید کارشناسان و مشاوران خبره امکان پذیر است. ما در تمامی مراحل شامل کليه تشريفات گمرکي، اخذ مجوز، صدور بارنامه و راه نامه و ترخیص کالا، با شما هستیم، با ما همراه باشید.

Land Forwarding

This type of forwarding includes rail forwarding and road forwarding. BARYAB International Transport Company will be with you from time of loading till clearance of goods at destination. In this collection, business experts and expertise consultants can be your best advisor in all three methods of forwarding because they are familiar with international laws and different kinds of forwarding. Choosing any of these methods (land forwarding – air forwarding – sea forwarding) according to your commodity or goods has its benefits and flaws that identifying and selecting any of this methods is only possible in consultation and discretion with expert advisors. We are with you in all phases of all customs formalities, obtaining permits and issuance of bill of lading, CMR and clearance of goods, so be with us.

فورواردری هوائی

فورواردری هوائی ازدیگر خدمات شرکت حمل و نقل بین المللی باریاب می‌باشد. این شرکت با دارا بودن نمایندگی و همکاری مستقیم باخطوط هواپیمایی مختلف قادر به حمل کالای شما (فورواردری هوائی)، صدور بارنامه و ترخیص کالا از کشور مبدا و تحویل آن در کشور مقصد می‌باشد. دلیل انتخاب فورواردری و حمل و نقل هوائی توسط صاحبان کالا، زمان کوتاه انتقال و در برخی موارد ریسک پذیری پائین آن است. به دلیل ناهمواری برخی جاده های بین الملل و طولانی تر بودن مسیر، انتخاب این شیوه برای صاحبان برخی مشاغل مانند کالاهای شکستنی (کالاهای پزشکی) از جذابیت بیشتری برخوردار است. سازمان وابسته به فورواردری هوائی و حمل و نقل هوائی سازمان هواپیمایی کشوری می باشد که از وظایف آن نظارت بر عملکرد فرودگاههای کشور و شرکت های حمل و نقل بین المللی که در زمینه فورواردری فعالیت می کنند و تدوین قوانین و مقررات حمل و نقل هوائی می باشد. در سطح بین الملل سازمانICAO عهده دار این وظایف می باشد. شرکت حمل و نقل بین المللی باریاب مفتخر است حمل کالاهای شما را در کوتاه ترین زمان ممکن و ایمن ترین شیوه ها توسط فورواردری هوائی انجام دهد.

Air Forwarding

One of the other BARYAB international transport company is air forwarding. This company has representing and worked directly with various airlines and can transport your goods (air forwarding), issuing bills of lading and clearance of goods from the country of origin and delivery in destination countries. The reasons why the goods owners chose forwarding services and air transportation, is a short time and sometimes low risk of transmission. Because of the unevenness of international roads and longer path, select this mode for some business owners, such as breakable items (medical supplies) is more attractive. Air forwarding and air transportation affiliated organization, is country aviation organization in international organization ICAO’s level and its duties are monitor the performance of the country’s airports and international transportation companies that operate in forwarding field, codification laws and air transportation terms. BARYAB international transport company is proud to carry your goods in shortest time and safest way by forwarding air service.