بایگانی: Portfolio

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریائی (ترانشیپ) شرکت حمل و نقل بین المللی باریاب به عنوان یکی از پیشتازان

حمل و نقل زمینی

حمل و نقل زمینی (ترانزیت) حمل و نقل زمینی (ترانزیت) از عمده ترین خدمات شرکت حمل و

ترخیص قطعی کالا

ترخیص قطعی کالا ترخیص کالا یا ترخیص قطعی کالا به زبان انگلیسی Release به اقدامی گفته می

خدمات فورواردری

 خدمات فورواردری فورواردری چیست: فورواردری به خدماتی اطلاق می شود که طی آن شخص یا یک

لینک شبکه های اجتماعی